מכרזים/דרושים

שם

נסח פרסום מכרז 1-20 מורחב לפרסום באתר
מכרז מס 3-20 – גזבר הוועדה
שאלון למועמד למשרה פנויה
נוסח מכרז 4-20 – בקשה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי ותובע לוועדה
מסמכי מכרז יועץ משפטי בקעת בית הכרם נובמבר 2020 (2)
בקעת בית הכרם – מענה לשאלות הבהרה – מכרז יועץ משפטי ותובע מס 4-20
נוסח פרסום מכרז מתן יעוץ לבדיקת בקשות להיתר מס 1-2020
מכרז 1-20 פרסום מתחם איחוד וחלוקה בנחף
נוסח פרסום מכרז מתן יעוץ ארגוני לוועדה 2-2020
מכרז 2-2020 – מגורים ותעסוקה מתחם הרחבה דרום מזרחי נחף
מסמכי מכרז מתן יעוץ לבדיקת בקשות להיתר – מכרז פומבי מס 1-2020
מסמכי מכרז מתן יעוץ ארגוני לועדה המקומית בקעת בית הכרם – מכרז מס’ 2-2020
פרסום מורחב 2-20 מכרז מתחם תעסוקה נחף פרסום מורחב
מסמכי ההזמנה להציע הצעות לתפקיד עורכי בקשות מג’ד אלכרום
מסמכי ההזמנה להציע הצעות לתפקיד מנהל פרוייקט רשוי יזום מג’ד אלכרום
מסמכי ההזמנה להציע הצעות לתפקיד מודדים לרשוי יזום מג’ד אלכרום
נוסח המכרז לתפקידים מנהל-מודדים ועורכי בקשות מג’ד אלכרום
נוסח מכרז פנימי למנהלת מחלקת רשוי
מכרז 1-22 לתפקיד מזכירת פיקוח ותביעות משפטיות
מכרז 2-22 לתפקיד מפקח אכיפה בוועדה
מכרז 3-22 לתפקיד בודק היתרים
מכרז 2022_04 השכרת נכס למשרדי הוועדה