נהלים

א. הנחיות להגשת  בקשה להיתר בניה:

  1. פתח דבר
  2. הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה – מושגי יסוד
  3. הדרך היעילה להוצאת היתר
  4. נספח 1 – הנחיות להכנת תכנית ההגשה על ידי עורך הבקשה
  5. נספח 2 – הנחיות להכנת מפה מצבית וטופוגרפית על ידי מודד מוסמך
  6. נספח 3 – הנחיות משלימות להגשת חישובים סטטיים
  7. נספח 4 – מסלול הוצאת היתר בניה – טבלה
  8. נספח 5 – בקשה לטופס 4 – חיבור חשמל,מים וטלפון
  9. הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה