משרדי הוועדה יהיו סגורים בתאריכים שלהלן: חג ראש השנה ביום א’ – 17/09/23 בימי הכיפור: ראשון ושני מ – 24/09/23 –25/09/23 חג הסוכות מיום א’ 1/10/23 עד יום ה’ 5/10/23 (כולל)