הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה לתכנון ובניה בית הכרם – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

טפסים

  
תעודת מדידה של מודד מוסמך - טופס מס' 1
תעודת מדידה של מודד מוסמך - טופס מס' 2
תעודת מדידה של מודד מוסמך - טופס מס' 3
תעודת מדידה של מודד מוסמך - טופס מס' 4
מידע לשימוש המבקש להכנת תיק
תצהיר של מתכנן השלד
תצהיר של האחראי לביצוע השלד
בקשה לאישור טופס ב' לחשמל
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
טופס בדיקה תכנונית של מהנדס המועצה
אוגדן א- מעודכן 12-2020
כתב שיפוי
תצהיר קבלן רשום לאחר בניה
אישור חשמלאי מוסמך
בקשה להעברת זכויות בטאבו
בקשה לפרסום הקלה
בקשה לתעודת גמר - טופס 4
הצהרה - ויתור על שטח לדרך
התחייבות להריסה
חיבור תשתיות
טבלת אגרות בניה
טופס להגשת חישובים סטטיים
תצהיר עפי תקנה 36 (ב)
תצהיר קבלן רשום
תצהיר של אחראי לביצוע שלד - טופס מס' 10

טפסים