​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה לתכנון ובניה בית הכרם בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הוועדה לתכנון ובניה בית הכרם וחברת קומפלוט.

 

לידיעתכם,

החל מ: 01/04/2019, יחול שינוי בימי קבלת קהל

 בימי ראשון: משעה 08:30 עד 12:30 לאנשי מקצוע בתיאום מראש עם בודקי היתרים

בימי שלישי: משעה 8:30 עד 12:30

בימי רביעי: משעה 14:00 עד 17:00 (אחה"צ)

 

 


חדשות ועדכונים