​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה לתכנון ובניה בית הכרם בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הוועדה לתכנון ובניה בית הכרם וחברת קומפלוט.  

 

 החל מתאריך 01/07/2021 קבלת קהל במשרדי הוועדה תהיה כדלקמן- ובכפוף לעטיית מסיכה בזמן השהות במשרדי הוועדה

אנשי מקצוע: מהנדסים/מודדים/עורכי דין 
בימי שני: משעה 08:30 עד 12:30 (בתיאום מראש)

 בקשות להעברה בטאבו יש להגיש רק באמצעות דואר אלקטרוני:
salam@bethakerem.co.il

 

לקהל הרחב:

     בימי שלישי: משעה 8:30 עד 12:30

     בימי רביעי: משעה 13:00 עד 16:00 (אחה"צ)

 

 אין קבלת מהנדסים/מודדים/עורכי דין בשעות קבלת קהל הרגילות

 

חדשות ועדכונים