הודעה על הארכת מועד הגשת הצעת מחיר למכרז פומבי מספר 01/2019 מתחם תכנון מס' 4 בכפר ראמה

תאריך: 15/10/2019

הכנת תכנית מפורטת למתחם תכנון מס' 4 בכפר ראמה 
וזאת עד לתאריך 13/11/19 בשעה 14:00 .
פרטים מלאים באתר הוועדה  www.bethakerem.co.il