הודעה על אי קבלת קהל

תאריך: 12/11/2019

לידיעת הציבור,

ביום רביעי 13/11/19

אין קבלת קהל

אחה"צ